Ildløsrapporter 2004

Væltet maling fra en lastbil 2004

414 udrykninger blev det til i 2004. En kort beskrivelse af hver enkelt er der herunder. Rapporterne går dog - i elektronisk form kun tilbage til 1. september!


414  Fredag d. 31. december 2004 kl. 23:41  
Ild i skur (Vintergækvej)
Ukendte personer havde antændt en affaldssæk i skuret, men denne var slukket inden brandvæsenets ankomst.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1 

 

413  Fredag d. 31. december 2004 kl. 20:56  
Færdselsuheld med fastklemte (Kongelundsvej/Nøragersmindevej)
En bil havde ramt stensætningen i rundkørslen, og var væltet rundt på taget. I samarbejde med Falck frigjordes patienten, og skadestedet blev ryddet og fejet.

Indsatte køretøjer: P1 M1 V1 

412  Fredag d. 31. december 2004 kl. 02:25  
Ild i garage (Kibækvej)
Ilden var brudt ud i et køleskab og havde bredt sig til taget i garagen. Ejeren havde ved brandvæsenets ankomst slukket ilden med en pulverslukker. Foretaget eftersyn.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1

 

411  Torsdag d. 30. december 2004 kl. 17:25 
Ild i fyr (Amager Landevej)
Indsat to røgdykkere til afslukning af ild i fyret. Bygningen ventileret.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1 

410  Tirsdag d. 28. december 2004 kl. 22:03 
Standby 2 (Københavns Lufthavn) (Storalarm)
Et fly anmodede om en sikkerhedslanding, da instrumenterne var defekte. Flyet landede i god behold inden brandvæsnets ankomst.

Indsatte køretøjer: P1 M1(stoppet pr. radio) M2(stoppet pr. radio) 

409 Mandag d. 27. december 2004 kl. 23:40
Ild i lejlighed (Skøjtevej)
En juledekoration var blevet glemt da beboerne havde forladt lejligheden, og havde antændt køkkenet i lejligheden. Indsat to røgdykkere til eftersøgning og afslukning i lejligheden, og to røgdykkere til evakuering af truede personer i ovenliggende lejligheder. I
alt tre personer indbragt til observation for røgforgiftning. Overdraget skadestedet til politiet.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1

 

408  Mandag d. 27. december 2004 kl. 06:32
Ild i bil (Tårnbyvej)
Ved ankomst var ilden, der var opstået i højre forlygte på en taxa, slukket med en pulverslukker. Indsat to røgdykkere til efterslukning og eftersyn. Sikret skadestedet.

Indsatte køretøjer: P1 M1 V1(afmeldt inden afgang)

 

407 Søndag d. 26. december 2004 kl. 08:06
Færdselsuheld (Øresundsmotorvejens opkørsel til Amager Strandvej)
Ved ankomst lå en bil på taget og yderligere en bil var indblandet. Der var ingen ild, og alle personer var kommet ud. Ydet førstehjælp til de tilskadekomne, og sikret skadesstedet.

Indsatte køretøjer: P1 M1 V1 F1

406  Søndag d. 26. december 2004 kl. 01:59
ABA (Tårnby Station)
Ukendte personer havde uden grund aktiveret et brandtryk. Foretaget eftersyn. Reetableret centralskab.

Indsatte køretøjer: P1 M1 V1

 

405  Lørdag d. 25. december 2004 kl. 11:26
ABA (Københavns Lufthavn)
En røgdetektor var aktiveret uden påviselig grund. Reetableret centralskab.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1

404 Fredag d. 24. december 2004 kl. 13: 54 
Ild i bil (Kystvejen) (Storalarm)
Motorrummet på en svensk bil var ved ankomst antændt. Indsat to røgdykkere til afslukning.

Indsatte køretøjer: P1 M1 V1 

 

403  Fredag d. 24. december 2004 kl. 13: 24 
Røg fra tag (Englandsvej/Tejn Alle) (Storalarm)
Ved ankomst kunne der ikke observeres noget på stedet. Foretaget eftersyn.

Indsatte køretøjer: P1 M1 M2 S1 V1 I1

 

402  Fredag d. 24. december 2004 kl. 09:32 
ABA (Københavns Lufthavn) (Storalarm)
Røg fra madlavning havde aktiveret en detektor. Reetableret centralskab.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1

401  Onsdag d. 22. december 2004 kl. 13:05 
ABA (Københavns Lufthavn)
Blind alarm, reetableret centralskab.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1 

400  Tirsdag d. 21. december 2004 kl. 18:24 
Ild i lejlighed (Skottegården)
Et stearinlys havde antændt et værelse. Beboeren havde lukket døren til det brændende værelse og modtog brandvæsenet ved ankomst. Indsat to røgdykkere til afslukning og stigens mandskab til ventilering af opgang og lejlighed.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1

399  Mandag d. 20. december 2004 kl. 19:07 
Standby 2 (Københavns Lufthavn) (Storalarm)
Et fly mistede hydraulikken, og slog alarm. Flyet fik dog inden landing gang i hydraulikken igen, og landede normalt.

Indsatte køretøjer: P1 M1 M2(afmeldt pr. radio) S1(afmeldt pr. radio) V1(afmeldt pr. radio) I1(afmeldt inden afgang) 

 

398  Mandag d. 20. december 2004 kl. 10:47 
ABA (Københavns Lufthavn)
En juledekoration var blevet glemt, og var brudt i brand. Lokale hjælperøgdykkere havde inden brandvæsnet slukket ilden og var påbegyndt udluftning. Foretaget eftersyn.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1 

 

397  Mandag d. 20. december 2004 kl. 08:50 
ABA (Amager Landevej)
I forbindelse med varmt arbejde på taget var en lagerhal blevet røgfyldt, og en detektor var aktiveret. Foretaget eftersyn i hal og på tag. Instrueret tagdækker. Reetableret centralskab.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1

396  Søndag d. 19. december 2004 kl. 19:31
Ild i elskab (Almegårds Alle)
Et mindre elskab var blevet antændt af noget fyrværkeri og brændte ved ankomst kraftigt. Slukket med to kulsyreslukkere og to pulverslukkere. Tilkaldt Københavns Energi, der overtog skadestedet.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1

 

395  Søndag d. 19. december 2004 kl. 13:12 
Eksplosion i brændeovn (Foldbyvej)
En brændeovn var af ukendte årsager eksploderet. Ved ankomst blev der indsat to mand til at afslukke en mindre brand, samt ydet førstehjælp til to tilskadekomne.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1

394  Lørdag d. 18. december 2004 kl. 16:33 
Ild i campingvogn (Ingstrup Alle)
En campingvogn der stod op af et hus var blevet antændt, og ilden havde bredt sig til gavlen og et udhus. Indsat to røgdykkerhold med HT'ere til afslukning af hhv. hus og campingvogn. Foretaget eftersyn indvendig på loft. Politi og skadeservice overtog skadestedet.

Indsatte køretøjer: P1 M1 V1 F1

393  Fredag d. 17. december 2004 kl. 1 8:02
Ild i lejlighed (Hyben Alle)
Anmeldelsen kom fra en beboer i naboblokken. Ved ankomst var lejligheden røgfyldt, og der indsættes to røgdykkere til eftersøgning og slukning. En beboer bringes lettere røgforgiftet ud og førstehjælp iværksættes. Gang og lejlighed ventileres.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1 F1

 

392  Fredag d. 17. december 2004 kl. 14:37 
ABA (Pyrus Alle)
Tobaksrygning under en detektor havde aktiveret alarmen, og efter at have reetableret centralskabet, kunne vi returnere.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1

391  Fredag d. 17. december 2004 kl. 06:23 
Forurening (Amager Strandvej)
Politiet havde fået en anmeldelse om at der var tabt noget benzin el. lign på strækningen fra motorvejen og ned til Skøjtevej, men der blev ikke fundet noget mistænkeligt.

Indsatte køretøjer: P1 M1 F1

 

390  Torsdag d. 16. december 2004 kl. 13:44 
ABA (Københavns Lufthavn)
Blind alarm. Reetableret centralskab.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1

389  Onsdag d. 15. december 2004 kl. 14:02 
ABA (Øresundsforbindelsen)
Ved ankomst afspærres en vejbane således at mandskab og køretøjer ikke er i fare. Da man finder den aktiverede detektor opdages en håndværker der er igang med at bore, og støv fra dette har aktiveret alarmen. Reetableret centralskab.

Indsatte køretøjer: P1 M1 V1 

388   Tirsdag d. 14. december 2004 kl. 15:30 
Vandskade (Fuglebækvej)
Da man var gået hjem fra en garage på 1. sal havde man glemt at få slukket for en højtryksspuler. Vandet herfra var løbet igennem gulvet og ud i underetagen hvor der blev opbevaret tryksager. Brandvæsnet kontaktede ejeren af værkstedet, og fik ham til at låse op og fik derefter lukket for vandet.

Indsatte køretøjer: P1 M1 F1

 

387 Tirsdag d. 14. december 2004 kl. 15:30 
Røg fra lejlighed (Kastrupvej)
En juledekoration som havde stået ved siden af fjernsynet var brændt så langt ned at det havde antændt fjernsynets bagbeklædning. Lejlighedens beboer var ved brandvæsenets ankomst kommet ud, ligesom ilden var slukket.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1 

 

386  Tirsdag d. 14. december 2004 kl. 11:37 
Ild i bygning (Københavns Lufthavn) (Øvelse) 
I forbindelse med en øvelse for lufthavnens brand- og redningstjeneste blev Tårnby Brandvæsen også alarmeret i følge beredskabsplan. Indsat to røgdykkere til eftersyn i tilstødende lokaler, ligesom der blev givet livreddende førstehjælp til en røgskadet person.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1 MC1

 

385  Tirsdag d. 14. december 2004 kl. 10:14 
ABA (Pederdalsvej)
I forbindelse med rygning var en detektor blevet aktiveret. Reetableret centralskab.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1 MC1 

384  Mandag d. 13. december 2004 kl. 18:15 
Eftersyn for gaslugt (Kastrupvej)
Under renovering af en bygning havde man fået beskadiget gasforsyningen. Kontaktet HNG.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1

383  Mandag d. 13. december 2004 kl. 15:01 
Røg fra lejlighed (Blykobbevej)
Under madlavning i microbølgeovn var et håndklæde blevet antændt. Slukket af beboeren før brandvæsenets ankomst. Udluftet lejlighed og trappeopgang.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1

382  Lørdag d. 11. december 2004 kl. 20:34
Ild i skorsten (Mortel Alle)
Skorstenen renset.

Indsatte køretøjer: P1 M1 V1 

381  Lørdag d. 11. december 2004 kl. 11:28 
ABA (Ellehammervej)
En detektor var aktiveret uden påviselig årsag. Rekvireret tekniker.

Indsatte køretøjer: P1 M1 V1 

380  Fredag d. 10. december 2004 kl. 22:42 
ABA (Øresundsforbindelsen) (Stor alarm)
I forbindelse med den foregående alarm var køretøjerne endnu ikke nået hjem da en brandmelder i Drogdentunnelen blev aktiveret uden påviselig årsag.

Indsatte køretøjer: P1 M1 M2 V1

 

379  Fredag d. 10. december 2004 kl. 22:22 
Ild i affald (Kastruplundgade/Alleen)
Der var gået ild i en papirkurv ved et busstoppested.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1 

378  Torsdag d. 9. december 2004 kl. 09:05 
ABA (Københavns Lufthavn)
Under renovering var detektorerne pillet ned, og centralskabet stillet på gulvet, hvor der var løbet vand ind i det, hvilket havde udløst en alarm.

Indsatte køretøjer: P1 M1 V1 MC1

377  Tirsdag d. 7. december 2004 kl. 23:11 
Ild i lejlighed (Rådhusvænget)
Ilden var startet i en elinstallation, men var gået ud af sig selv efter et stykke tid. Opsavet dele af gulv for kontrol.

Indsatte køretøjer: P1 M1 M2 (Derudover S1 fra Københavns Brandvæsen St. C) 

376 Mandag d. 6. december 2004 kl. 10:12
ABA (Ellehammervej)
Blind alarm. Reetableret centralskab.

Indsatte køretøjer: P1 M1 

375 Søndag d. 5. december 2004 kl. 16:01
ABA (Københavns Lufthavn)
En teknisk fejl mellem to anlæg havde udløst en alarm. Reetableret centralskabet.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1

374 Lørdag d. 4. december 2004 kl. 15:02
Røg fra flisbunke (Ugandavej)
En bunke med flis var selvantændt, og gav lettere røgudvikling. Fjernet det rygende lag, og kølet resten af bunken.

Indsatte køretøjer: P1 M1 V1

373 Lørdag d. 4. december 2004 kl. 05:27
ABA (Tårnby Station)
Brandtrykket var blevet aktiveret af ukendte personer. Ved brandvæsenets ankomst var der tre personer på perronen. Under indsatsen kontakter en person brandmesteren, og truer med at sætte ild i affaldskurv. Politiet tilkaldes, da brandvæsenet skal til at forlade stationen aktiverer personen et brandtryk. Centralskabet reetableres. Politiet overtager skadestedet.

Indsatte køretøjer: P1 M1 V1

 

372  Fredag d. 3. december 2004 kl. 14:52
Vandskade (Kastrupvej)
En radiator på 1. sal var sprunget læk, da beboeren havde forsøgt at udlufte denne. Brandvæsenet lukkede for det udløbende vand, og foretog nødtørftig afdækning. Tilkaldt skadeservice, som overtog skadesstedet.

Indsatte køretøjer: P1 M1 

371  Torsdag d. 2. december 2004 kl. 06:24
Ild i neonskilt (Astridsvej)
Et neonskilt var blevet antændt. Afbrudt for strømmen og afslukket med et HT-rør.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1

 

370  Onsdag d. 1. december 2004 kl. 21:53
Ild i lejlighed (Randkløve Alle)
En flyttekasse med avispapir var blevet antændt. Ilden havde spredt sig til gulvet og en dørkarm. Indsat to røgdykkere til afslukning og eftersøgning.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1 F1

369  Tirsdag d. 30. november 2004 kl. 18:57 
ABA (Pederdalsvej)
Røg fra madlavning havde aktiveret en detektor. Centralskab reetableret.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1

368  Søndag d. 28. november 2004 kl. 02:11 
ABA (Englandsvej)
Ukendte personer havde fjernet en CO2 slukker, hvilket havde startet alarmen. Slukker sat på plads og centralskab reetableret.

Indsatte køretøjer: P1 M1 V1

367  Lørdag d. 27. november 2004 kl. 02:22  
ABA (Tårnby Station)
Ukendte personer havde aktiveret brandtrykket. Foretaget eftersyn og reetableret centralskab.

Indsatte køretøjer: P1 M1 V1 

366  Fredag d. 26. november 2004 kl. 00:25 
ABA (Københavns Lufthavn)
En detektor var udløst af en tekniker. Reetableret centralskab.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1

365  Torsdag d. 25. november 2004 kl. 17:32
Elevatoralarm (Løjtegårdsvej)
Nogle børn sidder fast i elevatoren og personalet er i tvivl om hvordan elevatoren nødsænkes. Vagtholdet alarmeres og kører afsted. Ved ankomst er det alligevel lykkedes en varmemester at få børnene ud. Strømmen taget af, og elevatoren sat ud af drift indtil der har været tilsyn af en tekniker.

Indsatte køretøjer: M1 

364  Mandag d. 22. november 2004 kl. 14:49
ABA (Ellehammervej)
Flere røgdetektorer i et teknikrum var aktiveret. Ved eftersyn af lokalet, gøres mandskabet opmærksom på at der er tale om en øvelse for hotellets personale. Et røgdykkerhold indsættes til afslukning og eftersøgning. En person (bevidstløs) udbragt fra skadested.

Indsatte køretøjer: P1 M1

363  Mandag d. 22. november 2004 kl. 14:19
ABA (Kystvejen)
Cigarrygning under røgdetektor havde aktiveret alarmen. Centralskab reetableret.

Indsatte køretøjer: P1 M1

362  Fredag d. 19. november 2004 kl. 19:59
Ild i komfur (Kastrupkrogen)
Beboer havde glemt en brødrister på komfuret. Røgudvikling i lejlighed og på trappe. Brødrister var taget af komfuret ved brandvæsenets ankomst. Tre personer indlagt til observation for røgforgiftning. Foretaget eftersyn og udluftet lejlighed samt trappeopgang.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1

361  Fredag d. 19. november 2004 kl. 10:42
ABA (Københavns Lufthavn)
Røgdetektor aktiveret af håndværkers arbejde tæt på detektor. Centralskab reetableret.

Indsatte køretøjer: P1 M1

360  Torsdag d. 18. november 2004 kl. 15:41
ABA (Københavns Lufthavn)
En udkoblet gruppe blev tilkoblet før man havde sikret sig at håndværkerne var færdige i det pågældende område. Reetableret centralskab.

Indsatte køretøjer: P1 M1

359  Onsdag d. 17. november 2004 kl. 03:37
ABA (Københavns Lufthavn)
En røgdetektor i et teknikrum var blevet aktiveret uden påviselig årsag. Centralskab reetableret.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1

358  Fredag d. 12. november 2004 kl. 04:12
Ild i rækkehus (Bygrænsen) (Storalarm)
Da førsteudrykning var indsat (se rapport nr. 357) blev anden udrykning slået. Ved ankomst stod der flammer ud af vinduerne på 1. sal. Indsat to røgdykkere til eftersøgning, og to til afslukning af værelse. En person indbragt til observation for røgforgiftning.

Indsatte køretøjer: P1 M2 V1 S1 I1 F1

 

357  Fredag d. 12. november 2004 kl. 03:24 
ABA (Televænget)
En detektor var blevet aktiveret grundet kraftig røgudvikling. Indsat to røgdykkere til afslukning af værelse hvori seng var antændt og to røgdykkere til eftersøgning og evakuering.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1

356  Onsdag d. 10. november 2004 kl. 11:36
Forurening (Amager Strandvej)
Et ukendt køretøj havde lækket benzin over en ca. 500 m. lang distance. Udstrøet absol.

Indsatte køretøjer: P1 M1 F1 Trin-II

 

355  Onsdag d. 10. november 2004 kl. 08:12 
ABA (Københavns Lufthavn)
En røgdetektor var blevet aktiveret grundet håndværkeres arbejde i nærheden. Foretaget eftersyn og reetableret centralskab.

Indsatte køretøjer: P1 M1

354  Tirsdag d. 9. november 2004 kl. 17:30
Ild i bil (Alleen)
Ild i bil, afslukket med 1 HT-rør.

Indsatte køretøjer: P1 M1 V1

 

353  Tirsdag d. 9. november 2004 kl. 10:38
ABA (Pyrus Alle)
En køkkenrulle var blevet stillet på en tændt kogeplade og var blevet antændt. Slukket inden brandvæsenet ankomst.

Indsatte køretøjer: P1 M1

352  Mandag d. 8. november 2004 kl. 23:10
Ild i affald (Tømmerupvej)
Ulovlig afbrænding vakte bekymring blandt beboere. Brandvæsnet dæmpede branden med tankvogn og vandkanon, og aftalte med ejer at der blevet foretaget eftersyn i løbet af natten. Politiet overtog skadestedet.

Indsatte køretøjer: P1 V1

 

351  Mandag d. 8. november 2004 kl. 16:17
Eftersyn for gaslugt (Thyges Vænge)
Svag gaslugt i køkkenskab. Gennemgået installation for utætheder, gennemmålt lejlighed med gasdetektor. Lukket for gas på hovedhane, og aftalt med beboer at der ikke åbnes for installationen har været trykprøvet og efterset.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1

350  Mandag d. 8. november 2004 kl. 07:39 
Fly i unormal situation (Københavns Lufthavn) (Storalarm)
Røgudvikling fra næsehjul på et parkeret fly. Viste sig ved eftersyn at stamme fra hydraulikolie, der dryppede ned på de varme bremser.

Indsatte køretøjer: P1 M1 M2(afmeldt pr. radio) S1(afmeldt pr. radio) V1(afmeldt pr. radio)

349  Søndag d. 7. november 2004 kl. 03:35
Ild i elinstallation (Testrup Alle)
En kortslutning i en defekt el-installation havde forårsaget røgudvikling. Strømmen var ved brandvæsenets ankomst afbrudt, og røgudviklingen ophørt. Foretaget eftersyn omkring installationen. Overdraget skadestedet til politiet.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1

 

348  Lørdag d. 6. november 2004 kl. 20:11
Ild i container (Ugandavej)
En papircontainer der stod op af en bygning var blevet antændt og havde inden brandvæsenets ankomst bredt sig til et tagudhæng. Indsat to røgdykkere til afslukning.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1

 

347  Lørdag d. 6. november 2004 kl. 20:01
ABA (Københavns Lufthavn)
Et defekt brandtryk havde aktiveret alarmen.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1

 

346  Lørdag d. 6. november 2004 kl. 15:53
ABA (Kystvejen)
Et brandtryk var af ukendte årsager aktiveret. Reetableret centralskab.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1 

345  Fredag d. 5. november 2004 kl. 16:23 
Forurening Trin-II (Københavns Lufthavn)
Under arbejdet i en af fragtterminalerne, var en pakke med smittefarligt indhold blevet tabt, og der var gået hul på den. To mand blev iklædt kemikaliedragter og åndedrætsbeskyttelse, men aktionen blev afblæst i sidste øjeblik, da man via afsenderen fandt ud af at det "kun" drejede sig om kyllingeben inficeret med salmonella, der skulle sendes til et laboratorium. Opsamlet pakken og returneret denne til afsender.

Indsatte køretøjer: P1 M1 F1 Trin-II

 

344  Fredag d. 5. november 2004 kl. 10:43 
ABA (Løjtegårdsvej)
Blind alarm. Anlægget betjent forkert. Reetableret centralskab.

Indsatte køretøjer: P1(stoppet pr. radio) M1

343  Onsdag d. 3. november 2004 kl. 15:00
Røglugt (Fuglebækvej)
De ansatte på et kontor havde lugtet røg gennem et stykke tid, og var blevet nervøse. Vi kørte derud og ved ankomst havde de ansatte selv fundet årsagen. En defekt vandkøler, som de havde taget strømmen fra, og lukket for vandet. Firmaet ville selv kontakte tekniker.

Indsatte køretøjer: M1

342  Mandag d. 1. november 2004 kl. 09:55
Sikring af skadested/Førstehjælp (Amager Landevej/Sirgræsvej)
Vi kom tilfældigvis forbi kort tid efter ulykken, og fik sikret skadestedet og hjalp ydede førstehjælp til personen indtil ambulancen ankom.

Indsatte køretøjer: M1 

 

341  Mandag d. 1. november 2004 kl. 09:34
Ild i el-installation (Københavns Lufthavn)
Ved ankomst opdagede vi at det drejede sig om en af de små strømforsyningsanhængere til at starte flyene med. Ilden var slukket af Lufthavnens Brand- og Redningstjeneste.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1(stoppet pr. radio)

340 Fredag d. 29. oktober 2004 kl. 22:42
ABA (Københavns Lufthavn)
Et alarmtryk var aktiveret. Centralskab reetableret.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1

 

339 Fredag d. 29. oktober 2004 kl. 08:02
ABA (Amager Strandvej)
Alarmen sat igang pga. arbejde med varmepistol under en termodetektor. Reetableret centralskab.

Indsatte køretøjer: P1 M1 

338 Torsdag d. 28. oktober 2004 kl. 01:27
ABA (Kystvejen)
En røgdetektor var aktiveret ifm. rengøring. Reetableret centralskab.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1 

 

337 Onsdag d. 27. oktober 2004 kl. 22:37
Elevatoralarm (Oliefabriksvej)
Elevatoren var stoppet uden synlig årsag på 6. sal. Frakoblet strømmen, åbnet dørene og udtaget 3 personer i god behold. Personalet overtager selv det videre forløb.

Indsatte køretøjer: M1 S1 

 

336  Onsdag d. 27. oktober 2004 kl. 14:38
ABA (Bjørnbaksvej)
Blind alarm. Centralskab reetableret.

Indsatte køretøjer: P1 M1 

335  Tirsdag d. 26. oktober 2004 kl. 09:28 
ABA (Københavns Lufthavn)
Blind alarm. Centralskab reetableret.

Indsatte køretøjer: P1 M1

334  Mandag d. 25. oktober 2004 kl. 14:54
ABA (Københavns Lufthavn)
Røgmelder aktiveret grundet piberygning unde detektor. Centralskab reetableret.

Indsatte køretøjer: P1 M1 

 

333  Mandag d. 25. oktober 2004 kl. 14:16
ABA (Københavns Lufthavn)
I forbindelse med den ugentlige afprøvning var skabet ikke blevet slået fra, hvorfor brandvæsnet blev alarmeret. Tekniker tilkaldt idet skabet ikke kunne reetableres.

Indsatte køretøjer: P1 M1 

 

332  Mandag d. 25. oktober 2004 kl. 13:22
ABA (Ellehammervej)
I forbindelse med afprøvning af sprinkleranlægget overføres alarmen til brandvæsenet. Centralskab reetableret.

Indsatte køretøjer: P1 M1 

331 Søndag d. 24. oktober 2004 kl. 16:26
Røg fra fly (Københavns Lufthavn) (Storalarm)
Brandvæsenet alarmeret i henhold til alarmeringsplan, da et fly meldte om problemer med næsehjulet.

Indsatte køretøjer: P1 M1 M2 S1 V1

 

330 Søndag d. 24. oktober 2004 kl. 14:45
Færdselsuheld med fastklemte (Øresundsmotorvejen)
Chaufføren havde mistet herredømmet over bilen og ramt autoværnet. Bilen påkøres umiddelbart efter af bagfra kørende. Sikret skadestedet. Klippet taget af bilen og udtaget teknisk fastklemt fra bagsæde. Ser billeder fra indsatsen HER.

Indsatte køretøjer: P1 M1 V1

329  Søndag d. 24. oktober 2004 kl. 05:57
ABA (Englandsvej)
Ukendte personer havde fjernet tre kulsyreslukkere fra skabene, hvilket havde udløst alarmen. Udskiftet slukkere og reetableret centralskab.

Indsatte køretøjer: P1 M1 V1 

328  Lørdag d. 23. oktober 2004 kl. 07:09
Ild i bil (Englandsvej)
Røg fra bremser antaget for ildløs. Foretaget eftersyn.

Indsatte køretøjer: P1 M1 V1

327  Torsdag d. 21. oktober 2004 kl. 09:42 
ABA (Københavns Lufthavn)
En sprinklerventil var aktiveret uden påviselig årsag. Centralskab reetableret.

Indsatte køretøjer: P1 M2

326  Onsdag d. 20. oktober 2004 kl. 15:35
Færdselsuheld med fastklemte (Englandsvej)
Ved brandvæsenets ankomst var en person teknisk fastklemt. Sikret skadestedet. Stabiliseret køretøjet og klippet taget efter ambulancepersonalets anvisninger. Politiet overtog skadestedet.

Indsatte køretøjer: P1 M1 V1 F1 

 

325  Onsdag d. 20. oktober 2004 kl. 10:01
ABA (Københavns Lufthavn)
Detektor aktiveret på grund af håndværkers arbejde i nærheden af detektor. Centralskab reetableret.

Indsatte køretøjer: P1 M1 

324  Søndag d. 17. oktober 2004 kl. 21:15 
Oliespild (Amager Landevej/Saltværksvej)
På vej retur fra nedenstående alarm opdagede vi en bil, hvor venstre forhjul var hoppet af, og der var løbet olie ud af motoren. Sikret skadesstedet med blå blink. Bugseret køretøjet ind til siden og udstrøet Absol.

Indsatte køretøjer: M1 F2

 

323  Søndag d. 17. oktober 2004 kl. 21:00 
Ild i container (Skottegården)
Ved ankomst var der antændt en papircontainer i en kælderskakt.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1

 

322  Søndag d. 17. oktober 2004 kl. 17:26 
Ild i bil (Englandsvej/Tømmerupvej)
Ved brandvæsenets ankomst var der ild i motorrummet. Der blev indsat to røgdykkere med HT-rør til afslukning.

Indsatte køretøjer: P1 M1 V1

321  Søndag d. 17. oktober 2004 kl. 00:12 
Ild i skorsten (Saltværksvej)
Forbipasserende havde opdaget flammer fra skorstenen. Renset og fejet skorstenen. Bedt ejer om at kontakte skorstensfejer før skorstenen igen tages i brug.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1

320 Fredag d. 15. oktober 2004 kl. 16:55 
ABA (Ellehammervej)
Røg fra en ovn havde aktiveret en røgmelder. Centralskab reetableret.

Indsatte køretøjer: P1 M1(aflyst pr. radio) S1(stoppet på stationen) 

 

319  Fredag d. 15. oktober 2004 kl. 13:36
ABA (Ellehammervej)
En gæst havde lagt tøj til tørre på en lampe, som var blevet antændt. Slukket før brandvæsenets ankomst.

Indsatte køretøjer: P1 M1(aflyst pr. radio) 

318 Onsdag d. 13. oktober 2004 kl. 07:45
ABA (Amager Strandvej)
Blind alarm. Centralskab reetableret.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1

 

317  Onsdag d. 13. oktober 2004 kl. 06:36
ABA (Københavns Lufthavn)
En sprinkler var gået i gang, og der var en del vand i lokalerne. Tilkaldt skadeservice. Reetableret centralskab.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1

 

316  Tirsdag d. 12. oktober 2004 kl. 15:35
ABA (Københavns Lufthavn)
Blind alarm. Centralskab reetableret.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1(aflyst pr. radio)

315  Mandag d. 11. oktober 2004 kl. 17:48
Ild i bil (Amager Landevej)
Ild i motorrummet på en bil. Afslukket med HT-rør.

Indsatte køretøjer: P1 M1 V1(aflyst pr. radio)

 

314  Mandag d. 11. oktober 2004 kl. 13:42
ABA (Københavns Lufthavn)
Blind alarm. Centralskab reetableret.

Indsatte køretøjer: P1 M1

 

313  Mandag d. 11. oktober 2004 kl. 09:14
ABA (Københavns Lufthavn)
Blind alarm.

Indsatte køretøjer: P1 M1(aflyst pr. radio)

312  Tirsdag d. 5. oktober 2004 kl. 04:12
Røglugt fra fly (Københavns Lufthavn)
Et fly havde meldt om røglugt i flyet ifm. landing. Flyet landede og alarmen kunne hurtigt afblæses.

Indsatte køretøjer: P1 M1(aflyst pr. radio) S1(stoppet på stationen)

 

311  Mandag d. 4. oktober 2004 kl. 13:04
ABA (Københavns Lufthavn)
En røgmelder var aktiveret uden påviselig årsag. Centralskab reetableret.

Indsatte køretøjer: P1 M1

310  Torsdag d. 30. september 2004 kl. 11:20
Elevatoralarm (Kastruplundgade)
En kørestolsbruger kunne ikke få dørene op i elevatoren. Brandvæsenet hjalp personen ud, og tilkaldte montør.

Indsatte køretøjer: M1

309  Onsdag d. 29. september 2004 kl. 10:10
Elevatoralarm (Irlandsvej)
Ved brandvæsenets ankomst var personerne kommet ud, så brandvæsenet førte elevatorstolen til nederste position, og varmemesteren overtog.

Indsatte køretøjer: M1

308  Onsdag d. 29. september 2004 kl. 06:40
ABA (Ellehammervej)
En røgmelder var aktiveret uden synlig årsag. Centralskab reetableret.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1

 

307  Tirsdag d. 28. september 2004 kl. 15:09
Ild i græs (Øresundsmotorvejen)
Ved alarmering blev det opgivet at tilkørsel skulle ske via Amager Strandvej, men først efter flere kilometers kørsel blev skadestedet fundet mellem Tårnby overdækningen og Ørestads-afkørslen. Ilden var slukket af de arbejdsmænd der havde anmeldt det. Husk i forbindelse med alarmering at opgive en korrekt adresse, eller benyt motorvejstelefonerne, således at omveje undgås.

Indsatte køretøjer: P1 M1 V1(aflyst via radio)

306  Fredag d. 24. september 2004 kl. 14:27
Ild i hus (Kollundvej)
En ældre person opdagede røg i huset og en røgmelder var aktiveret. Brandvæsenet alarmeret via nødkaldeanlægget. Ved ankomst konstateres en pande på komfuret hvorfra der var kraftig røgudvikling. Person bragt til det fri, huset udluftet.

Indsatte køretøjer: P1 M1 V1(aflyst via radio)

 

305  Fredag d. 24. september 2004 kl. 09:21 
Forurening (Ladegårdsvej)
En lastbil havde fået slået hul på et 1 kubikmeter palletank med blå maling. Brandvæsenet tilkaldte slamsuger og foranstaltede opsamling og spuling af det berørte areal. Stoffet var ikke farligt, men der blev brugt en del timer ifm. omsamlingen. Ser billeder fra indsatsen her.

Indsatte køretøjer: P1 M1 V1

304  Torsdag d. 23. september 2004 kl. 19:00 
Ild i bil (Bredagervej)
Anmelder antog røg fra oliefyr i bil for ildløs.

Indsatte køretøjer: P1 M1 V1
 

303  Onsdag d. 22. september 2004 kl. 19:49
Standby 2 (Københavns Lufthavn) (Storalarm)
Alarmeret iht. beredskabsplan for Københavns Lufthavn. Flyet landede i god behold inden køretøjerne nåede frem.

Indsatte køretøjer: P1 M1 M2 V1

302  Tirsdag d. 21. september 2004 kl. 12:56
ABA (Amager Landevej)
Blind alarm. Centralskab reetableret.

Indsatte køretøjer: P1 M1

301  Mandag d. 20. september 2004 kl. 15:32
Ild i bil (Bredagervej)
En parkeret bil var ved ankomst overtændt i motorrummet. Brandvæsenet indsatte to røgdykkere og fik hurtigt ilden under kontrol og afslukket.

Indsatte køretøjer: M1 

 

300  Mandag d. 20. september 2004 kl. 15:00
Nedfaldende el-ledninger (Amager Landevej/Sirgræsvej)
Undervejs til ABA-alarmen (se rapport nr. 299) blev vagthavende indsatsleder forhindret af en væltet el-mast og ledninger på vejen. P1 blev straks indsat til afspærring ligesom der blev tilkaldt yderligere køretøjer fra stationen, desuden tilkaldtes politiet, Københavns Energi og Tårnby Kommunes Driftsafdeling til afhjælpning. Senere blev brandvæsenet indsat til at skære masten helt ned så der igen kunne åbnes for trafikken. Midt i forløbet blev M1 afsendt til ild i bil (se rapport nr. 301).
 
Indsatte køretøjer: P1 M1 V1 F1

 

299  Mandag d. 20. september 2004 kl. 14:55
ABA (Løjtegårdsvej)
Blind alarm. Betjeningsfejl i forbindelse med arbejde på anlægget.

Indsatte køretøjer: P1(Nåede ikke frem, se rapport nr. 300) M1 

298  Søndag d. 19. september 2004 kl. 15:14
ABA (Københavns Lufthavn)
Blind alarm. Køretøjerne afmeldt af vagthavende indsatsleder før ankomst.

Indsatte køretøjer: P1 M1(afmeldt pr. radio) S1(afmeldt pr. radio)

297  Lørdag d. 18. september 2004 kl. 16:58
Ild i bil (Øresundsmotorvejen)
Ved brandvæsenets ankomst brændte bilen kraftigt, og den nåede at udbrænde inden vi nåede at få kontrol over flammerne. Efter slukning blev skadesstedet opryddet og der blev strøet Absol over udstrømmende væsker fra køretøjet.

Indsatte køretøjer: P1 M1 V1 

 

296  Lørdag d. 18. september 2004 kl. 12:52
Ild i hus (Råbjerg Alle)
Ved P1's ankomst kunne indsatslederen konstatere at der tale om en falsk alarm, og de efterfølgende køretøjer blev afmeldt pr. radio.

Indsatte køretøjer: P1 M1(afmeldt pr. radio) S1(afmeldt inden afgang)

295 Tirsdag d. 14. september 2004 kl. 14:03
ABA (Kystvejen)
En tekniker havde fået frakoblet den forkerte gruppe under arbejde på anlægget. Centralskab reetableret.

Indsatte køretøjer: P1 M1

294 Lørdag d. 11. september 2004 kl. 13:33
ABA (Københavns Lufthavn)
Teknisk fejl. Centralskab reetableret.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1 

293 Fredag d. 10. september 2004 kl. 19:03
ABA (Televænget)
Kraftig røgudvikling i trappeopgang. Ilden lokaliseret til affaldsskakt. Indsat et røgdykkerhold til afslukning og et til eftersyn i omkringliggende lejligheder.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1 

292 Onsdag d. 8. september 2004 kl. 16:00
Ild i bygning (Viberupstræde)
Der var opstået ild på ydersiden af et havehus. Ved brandvæsenets ankomst havde beboeren forsøgt at dæmpe ilden med en haveslange. Ilden afslukket med HT-rør. Taget skåret op for eftersyn.

Indsatte køretøjer: P1 M1 V1 F1 

291 Onsdag d. 8. september 2004 kl. 01:34
Ild i køkken (Ellehammersvej)
Der var gået ild i et køleskab, som ved brandvæsenets ankomst var blevet slukket.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1 

 

290 Tirsdag d. 7. september 2004 kl. 14:08
Forurening (kørsel 2) (Glamsbjergvej/Sneserevej)
Olie spildt over ca. 6 meter. Udstrøet Absol.

Indsatte køretøjer: P1 M1

289 Søndag d. 5. september 2004 kl. 19:39
ABA (Amager Strandvej)
Blind alarm. Centralskab reetableret.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1 

 

288 Søndag d. 5. september 2004 kl. 14:57
ABA (Amager Strandvej)
Termodektektor aktiveret uden påviselig årsag. Centralskab reetableret.

Indsatte køretøjer: P1 M1 

287 Søndag d. 5. september 2004 kl. 07:01
ABA (Københavns Lufthavn)
Et brandtryk var blevet aktiveret. Centralskab reetableret.

Indsatte køretøjer: P1 M1 S1 

 

286 Søndag d. 5. september 2004 kl. 00:38
Ild i bil (Englandsvej)
Bil havde haft ild i motorrummet, men var slukket ved brandvæsenets ankomst.

Indsatte køretøjer: P1 M1 V1(afmeldt over radio)

 

285 Lørdag d. 4. september 2004 kl. 20:20
Oprydning efter færdselsuheld (Kastrupvej/Sirgræsvej)
En personbil havde påkørt et vejskilt, og spildt olie på vejen. Udstrøet Absol.

Indsatte køretøjer: M1 

284 Fredag d. 3. september 2004 kl. 10:54
ABA (Pyrus Alle)
Detektor aktiveret af rygning.

Indsatte køretøjer: P1 M1

283 Onsdag d. 1. september 2004 kl. 09:18
ABA (Kystvejen)
Detektor aktiveret grundet åbning af ismaskine tæt på detektor.

Indsatte køretøjer: P1 M1

×

Cookie info