Beredskabskommissionen

Test web

Det kommunale redningsberedskab hører under Kommunalbestyrelsen.

I henhold til beredskabsloven nr. 660 af 10.6.2009 § 9, stk. 2 skal Kommunalbestyrelsen nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet.

Medlemmer   Stedfortrædere
1.

Borgmester Allan S. Andersen

  Ingen
2. Narine Pedersen  
3. Morten Jensen  
4. Martin Paldrup Rojen   -
5. Politidirektøren   -
  Observatør Viceregionsleder Kirsten Nielsen    
×

Cookie info