VARSLING!

COLOURBOX1667286 Forhoejet Vandstand

Varsling om risiko for forhøjet vandstand - er afblæst igen.

Status onsdag d. 4-1-2017 kl. 2145:

De sidste brandfolk er nu ved at være hjemme efter mange timer ude. Kommunens krisestab er lukket ned og den lokale beredskabsstab på Politigården er tæt på nedlukning.

Beredskabet er derfor nu tilbage i normal drift.

 

Status onsdag d. 4-1-2017 kl. 1930:

Vandstanden i området omkring Sydvestamager er nu faldende og de eksisterende diger har virket efter hensigten i kommunen. De udlagte "Watertubes" har ikke været i brug, da vandstanden aldrig nåede helt op til dem.

Der er i Dragør ved Pionergården ca. kl. 1900 sket endnu et digebrud, som der arbejdes intenst på at lukke. Det forventes ikke at få konsekvenser for beboere i Tårnby kommune, men situationen følgs tæt

Beredskabet arbejder stadig sammen med Hjemmeværnet, Beredskabsstyrelsen og Hovedstadens Beredskab på at begrænse vandindtrængning i Dragør.

 

Status onsdag d. 4-1-2017 kl. 1600:

Området øst for kongelundsvej må også påregne en risiko for stigninger i vandstanden i tilsvarende omfang som beskrevet herunder.

 

Status onsdag d. 4-1-2017 kl. 1500:

Beredskabet arbejder på højtryk med at etablere et mobilt dige på Fælleden på grænsen mellem Tårnby og Dragør som kan afhjælpe en del af følgerne ved den forhøjede vandstand.
Området vest for Kongelundsvej må påregne stigninger i mellem 0 og 50 cm.
Beredskabet er ligeledes ved at sikre vigtige installationer og institutioner i området. Alt disponibelt mandskab er kaldt ind. 

Situationen følges nøje og siden her vil løbende blive opdateret.  

 

Status onsdag d. 4-1-2017 kl. 1300:

Der er pt. et varsel for forhøjet vandstand på 1,3 m ved kyster i området Sydvestamager inklusiv Amager Fælled.  De beboere og institutioner som kan forventes at være udsatte, orienteres direkte af kommunen i løbet af dagen.

Der forventes op til 1,5 m over daglig vande i Kastrup Havn, men vandet forventes ikke at nå Amager Strandvej. Vandstanden vil være højest onsdag kl. 1800.

Generelt opfordrer vi til at følge med her på hjemmesiden. Kommunen kan kun i begrænset omfang hjælpe enkeltpersoner med at forebygge eventuelle skader, og vi opfordrer derfor til, at man som borger selv bidrager til at sikre, at eventuel høj vandstand gør så lidt skade som muligt. 

Det kan ske ved at:

  • flytte løsøre (herunder møbler) op fra f.eks. kældre og til dele af bygningen, hvor skaden på løsøret bliver mindst mulig.
  • forhindre vandet i at trænge ind i bygningen ved at lukke døre, vinduer, spjæld mv.
  • hvis det er muligt, kan der gøres brug af sandsække eller andre barrierer til at holde vandet ude af bygningen. Læs desuden på: www.stormraadet.dk.

Kommunen lavede tilbage i 2013 (ved stormen Bodil) en orientering om hvad man gøre i netop sådan en situation. Den kan ses HER.

 

 

Tårnby frise

Tårnby Brandstation  *  Gl. Kirkevej 100  *  2770 Kastrup  *  tlf. 3247 0330  *  brandstationen@taarnby.dk  *  EAN 5790000416257

×

Cookie info