Regler for bålafbrænding

COLOURBOX2850820

Bålafbrænding. Desværre kan du ikke bare afbrænde bål som det passer dig. Der er en række regler og hensyn du skal huske på.

Du må ikke bare afbrænde bål som det passer dig. Der er en række regler og hensyn du skal huske på. Du må f.eks. ikke afbrænde haveaffald af hensyn til miljøet, jævnfør affaldsbekendtgørelsen.

For at sikre at bål ikke antænder omgivelserne skal følgende minimums afstandskrav overholdes:
    Mindre bål, f.eks. spejderbål (max. 0,2 rummeter):
*     10 m til bygninger med hårdt tag.
*     30 m til brandbare markafgrøder.
*     30 m til bygninger med letantændelig tag (stråtag o. lign.).
*     30 m til nåletræsbevoksninger og anden brandbar vegetation.
*     30 m til større oplag af træ, brandbar emballage, brandfarlige væsker o. lign.
    
    Større bål, f.eks. Skt. Hans bål (over 0,2 rummeter):
*     30 m til bygninger med hårdt tag.
*     60 m til brandbare markafgrøder.
*     200 m til bygninger med letantændelig tag (stråtag o. lign.).
*     200 m til nåletræsbevoksninger og anden brandbar vegetation.
*     200 m til større oplag af træ, brandbar emballage, brandfarlige væsker o. lign.

- Røg m.m. fra afbrændingen, må ikke være til stor ulempe for dine omgivelser (naboer, trafik osv.).

- Kontroller altid at ild og alle gløder er slukket, inden du forlader bålet.

- Af hensyn til miljøet og dine omgivelse må du kun afbrænde grene o. lign. (rent træ).

- Brug din sunde fornuft!

- Vejledning i bålafbrændning findes HER.


Du skal ikke have Brandvæsenets tilladelse til afbrænding af bål, men du skal overholde de regler der er beskrevet ovenfor, samt bekendtgørelsen herunder. Er du i tvivl om noget eller har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte Tårnby Brandvæsen på tlf. 32500700.

Henvisninger:
Bekendtgørelse om brandværnsforanstaltninger ved afbrænding af halm, kvas, haveaffald og bål m.v.

×

Cookie info