Beredskab

PA140001

Når alarmen lyder i Tårnby rykkes ud med et eller flere køretøjer afhængigt af meldingen. Køretøjerne bemandes af forskellige personalegrupper afhængigt af tidspunktet på døgnet.

Indsatsledere:  
Brandvæsenets indsatsledergruppe består af: Beredskabschefen, Viceberedskabschefen, Beredskabsinspektøren, samt to Viceberedskabsinspektører. Indsatsledernes vagtturnus omfatter et døgn af gangen.


Fastansatte brandfolk:
Brandstationen er på hverdage mellem kl. 0800 - 1530, fast bemandet med minimum 8 mand. Den øvrige del af døgnet er stationen fast bemandet med to befalingsmænd på 24 timers døgnvagt. 

Døgnvagter: Døgnvagtsgruppen består af 8 befalingsmænd.
Det døgnvagtsansatte mandskab er opdelt i fire roder (hold) á to mand. Een brandmester og én underbrandmester har vagt hvert fjerde døgn i tidsrummet mellem kl. 0800 - 0800.  

Dagvagter: Dagvagtsgruppen består af 9 menige brandmænd.
For de fuldtidsansatte brandmænd i dagvagtsgruppen, udgør den gennemsnitlige arbejdstid 37 timer ugentlig i tidsrummet mellem kl. 0800 - 1530. Dagvagterne har endvidere fast rådighedsvagt (tilkaldevagt) på alle ugens hverdage, i tidsrummet mellem kl. 0600 - 0800.  


Deltidsansatte brandfolk:
Udenfor "normal" arbejdstid, består den største del af beredskabet af deltidsansat personel.  Mandskabet tilkaldes hjemmefra/udefra via pager/radio, dels til 112-funktioner og dels til diverse udkaldsfunktioner som f.eks. tyverialarmer teknisk support og løfteopgaver.

Deltidsvagter: Deltidsgruppen består af 24 brandmænd og 4 underbrandmestre.
Det deltidsansatte mandskab er opdelt i fire vagthold á seks brandmænd samt én underbrandmester.  Fire mand fra det fastansatte personel er også deltidsbrandmænd ("Flexfolk"). Hvert hold har vagt ca. hvert fjerde døgn mellem kl. 1530 - 0600, samt hver fjerde hele weekend.

Deltidsansatte brandfolk uden fast vagt:
Udover vores almindelige deltidsgruppe har Tårnby Brandvæsen også 4 deltidsbrandfolk, der ikke indgår i fast vagtturnus. De er ansat som supplement til styrken, og kan tage vagter hvis der er behov for det. De deltager også i de årlige øvelser, med mindre de er ansat i andre beredskaber som hovederhverv.


Storalarm:
Tårnby Kommune har ca. 40.000 indbyggere, og er derfor forpligtet til at kunne stille med to slukningstog. Første slukningstog er bemandet som anført ovenfor. Kommer der endnu en alarm mens vagtholdet er ude, eller har de brug for assistance, slås der via 112 i København "storalarm", det bevirker at alt mandskab tilkaldes, og de der så har mulighed for at møde ind bemander de efterfølgende slukningskøretøjer. 

I Brandvæsenets ansvarsområde ligger endvidere en række objekter, hvortil der i henhold til møde- og beredskabsplaner straks slås storalarm. Bl.a. kan nævnes visse alarmer til Københavns Lufthavn & Øresundsforbindelsen.

 

×

Cookie info