Kommunens Beredskabsplan

Kommunens Beredskabsplan

Kommunens Beredskabsplan er et værktøj der skal sikre at der er en plan for opretholdelsen af alle samfundsfunktioner i tilfælde af kriser.

Kommuner har i medfør af § 25 i Beredskabsloven en generel forpligtelse til at sørge for, at der på
alle væsentlige områder er gennemført den fornødne planlægning for opretholdelse og
videreførelse af samfundsfunktionerne under ekstraordinære varslede og uvarslede hændelser.
Varslede hændelser kan være isvintre, orkaner, sygdomsepidemier, fødevaremangel,
krigshandlinger.

Uvarslede hændelser kan være brand, trafikulykker, forstyrrelser i forsyningssikkerheden,
sammenstyrtninger, miljøulykker, terror.

Beredskabsplanen er en integreret plan, der skal anvendes af alle forvaltninger ved løsning af de
kommunale beredskabsmæssige opgaver.

Formålet er at skabe grundlag for en koordineret beredskabsmæssig indsats og en koordineret
anvendelse af de beredskabsmæssige ressourcer.

Beredskabsplanlægningen og varetagelsen af opgaverne under ekstraordinære forhold ligger i de
forvaltninger, som varetager opgaverne til dagligt.

Det er afgørende, at planerne er kortfattede og enkle.

Der er fokuseret på, at der i en ekstraordinær situation, hurtigst muligt, kan indkaldes
nøglepersoner til en krisestab, som herefter kan iværksætte tiltag til afhjælpning.

Derudover skal planen sikre, at der er taget højde for at udvalgte institutioner og installationer kan
fungere i forskellige krisesituationer.

Planen kan downloades HER

×

Cookie info