Overnatning

COLOURBOX13216828

Overnatning med flere end 10 personer i indtil 5 døgn i institutioner, klubber o.l. kræver en tilladelse fra brandvæsenet.

Du skal derfor udfylde nedenstående ansøgningsskema, og sende det - meget gerne mindst en uge før. Du vil herefter modtage et svar med en godkendelse eller et afslag pr. mail.

Inden du udfylder skemaet længere ned så nærlæs venligst nedenstående først! 

Ansøgeren er indforstået med, at bestemmelserne i " Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker", udsendt af Beredskabsstyrelsen d. 27. marts 2008, skal overholdes samt kapitel 11 om midlertidig overnatning (se herunder).

Virksomheder, som ikke er indrettet til hotel m.v., kan anvendes til midlertidig overnatning i indtil 5 døgn efter tilladelse fra kommunalbestyrelsen i hvert enkelt tilfælde, når bestemmelserne i kapitel 1 - 10 i samt i Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler daginstitutioner og butikker samt dette kapitel overholdes.

Fra lokaler, der er større end 75 m², skal der være mindst to af hinanden uafhængige udgange med flugtveje helt til terræn idet fri. Udgangene skal være placeret i eller umiddelbart ved lokalets modstående ender.

Fra adgangsdør til lokaler på højst 75 m² skal der være flugtveje i to modstående retninger med en afstand af højst 25 m til nærmeste udgang (dør til terræn i det fri eller til trapperum). Underkant af redningsåbninger i sådanne lokaler må ikke være beliggende mere end 2 m over terræn, og lokaler uden dør til det fri skal være forsynet med redningsåbninger, der efter redningsberedskabets vurdering er egnet til personredning, idet der for hver påbegyndt 10 sovepladser i lokalet skal findes en sådan redningsåbning.

I overnatningslokaler med tilhørende flugtveje skal der anbringes håndsprøjtebatterier eller trykvandslukkere efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) nærmere bestemmelse. Dette gælder ikke hvis der i området er opsat vandfyldte slangevinder.

Der skal i hvert soverum opsættes en røgalarm for hver påbegyndt 75 m² jævnt fordelt i loftet. Der skal forud for enhver overnatning foretages afprøvning af røgalarmer, med mindre røgalarmer tilsluttet 230 volt med batteribackup.

Overnatninger i lokaler, der er større end 75 m², skal ske efter en belægningsplan godkendt af kommunalbestyrelsen (redningsberedskabet), således at det sikres, at de fornødne friarealer til flugtvejsdøre og redningsåbninger ikke spærres af sovepladser, inventar, bagage m.m.

I bygninger, der indrettes med sovepladser til 150 personer eller flere, skal der være en fast, vågen vagt, som skal foretage runderinger efter kommunalbestyrelsens (redningsberedskabets) nærmere bestemmelse.

Regler for "midlertidig overnatning" for mere end 10 personer og i mindre end 5 døgn jf. "Driftsmæssige forskrifter for hoteller m.v., plejeinstitutioner, forsamlingslokaler, undervisningslokaler, daginstitutioner og butikker" gældende fra 1. april 2008.

Hele bekendtgørelsen kan findes på brandvæsnet hjemmeside www.tb.taarnby.dk under "links".Hvad er "midlertidig overnatning"?
Mange foreninger, virksomheder og offentlige institutioner gennemfører i dag en lang række arrangementer, hvor man blandt andet anvender bygninger og lokaler til formål, som de oprindeligt ikke er beregnet til. Til
tider er der også overnatninger i forbindelse med visse arrangementer.
Overnatninger i lokaler og bygninger, der ikke er godkendt som hoteller og lignende, kaldes "midlertidig overnatning" og kan max. vare 5 døgn.
Eksempler på "midlertidig overnatning" kan være:
• Børn der overnatter i deres børnehave.
• Spejdere / sportsklubber, der anvender skoler, haller, foreningslokaler til overnatning.
• Lejrskoler, hvor der overnattes på skoler, i foreningslokaler eller hos virksomheder.

Hvem er omfattet af reglerne?
Alle foreninger, virksomheder eller offentlige institutioner, der ønsker at anvende bygninger eller lokaler til overnatning, og som der ikke på forhånd er godkendt til overnatning, har pligt til at ansøge dette til
brandvæsnet. Man er opfattet af reglerne, når der skal overnatte flere end 10 personer.

Hvorfor er der regler?
Der findes en lang række regler om brandforebyggelse for hoteller, moteller, vandrehjem og lignende. Disse regler er lavet på baggrund af de erfaringer, brandvæsnerne i Danmark har med sikkerhed i forbindelse med
mange menneskers overnatning i lokaler og bygninger. Regler om brandforebyggelse i forbindelse med "midlertidig overnatning" er lavet for at sikre, at personer, der deltager i arrangementer med overnatning,
kan nyde godt af samme sikkerhed som gæster på hoteller, vandrehjem og lignende.

Kun overnatning i stueetagen
Af forskrifterne fremgår det, at der ikke må forekomme overnatning i lokaler, hvor underkanten af redningsåbninger er mere end 2 meter over terræn. Dette gælder dog ikke, hvis der fra lokaler er 2 helt
uafhængige flugtveje. Dette vil betyde, at det mange steder kun vil være muligt at anvende lokaler i stueetagen til midlertidig overnatning.

Krav om røgalarmer!
Der SKAL opsættes en røgalarm i hvert soverum. Der skal som minimum opsættes en røgalarm pr. ca. 75 m² jævnt fordelt i loftet. Forud for enhver overnatning skal der foretages afprøvning af røgalarmer. Såfremt der opsættes røgalarmer tilsluttet 230 volt med batteribackup, bortfalder kravet om afprøvning forud for enhver overnatning.

 

Hvis du kan bekræfte, at du har sat dig ind i ovenstående, så kan du klikke dig videre til et ansøgningsskema HER.

 

×

Cookie info