ABA-anlæg

COLOURBOX7752043 ABA

Automatiske Brand Alarmeringsanlæg - priser

Priser

Der opkræves betaling for at være tilsluttet Tårnby Brandvæsens vagtcentral. Selve udrykningen koster ikke noget, medmindre den kan henføres til at være en "blind alarm".

Der opkræves en tilslutningsafgift ved oprettelsen af anlæg. I 2021 er det kr. 1.961,- + moms

Der opkræves årlig afgift for at være kunde hos Tårnby Brandvæsen. Den årlige afgft er i 202 på kr. 6.603,- + moms.

Blinde alarmer

Udløsning af det automatiske brandalarmeringsanlæg uden at der er brand kaldes en blind alarm - medmindre det er sket med forsæt og i ond tro, hvor det kaldes en falsk alarm. Ved blinde alarmer - altså uden brand - fremsendes der efterfølgende en regning til ejeren af anlægget.

I 2021 er beløbet for denne regning på kr. 4.708,-. Bemærk at beløbet er uden moms.

 

Uden moms

Told- & Skattestyrelsen oplyser i forbindelse med blinde alarmer, at momslovens § 3, stk. 2, nr. 3, fastslår, at offentlige myndigheder, herunder kommunale institutioner er momspligtige, for så vidt de leverer varer og ydelser i konkurrence med erhvervsvirksomheder. Af denne bestemmelse udledes modsætningsvis, at ydelser, der leveres af kommunale myndigheder som led i deres offentlige virksomhed/forpligtelser, ikke er momspligtige. Da brandslukning/udrykning til brande er en kommunal opgave efter beredskabsloven, er gebyret ikke momspligtigt. 

×

Cookie info