Beredskabskommissionen

COLOURBOX8310333

Det kommunale redningsberedskab hører under Kommunalbestyrelsen.

I henhold til beredskabsloven nr. 660 af 10.6.2009 § 9, stk. 2 skal Kommunalbestyrelsen nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet.

I henhold til beredskabsloven nr. 660 af 10.6.2009 § 9, stk. 2 skal Kommunalbestyrelsen nedsætte en beredskabskommission til at varetage den umiddelbare forvaltning af redningsberedskabet.

Medlemmer   Stedfortrædere
1. Borgmester Henrik Zimino   Ingen
  Alleen 149    
2. Marianne Bertelsen  
3. Narine Pedersen  
  Løjtegårdsvej 18    
4. Liv Gam   -
5. Ledende politiinspektør Peter Dahl   -
Tårnby frise

Tårnby Brandstation  *  Gl. Kirkevej 100  *  2770 Kastrup  *  tlf. 3247 0330  *  brandstationen@taarnby.dk  *  EAN 5790000416257

×

Cookie info